Przejście czyli pascha, Jezusa Chrystusa ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie. Każda niedziela przypomina nam o tym zbawczym wydarzeniu.